Support      

Bedrijfsfilosofie

Wij voelen ons verantwoordelijk...
Megelink & Partners: specialisten in autowebsites Megelink & Partners hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons uitgangspunt is dat wij actief op een eerlijke en respectvolle manier moeten omgaan met onze medewerkers, klanten en samenleving.
.

Verantwoordelijk voor onze medewerkers

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze medewerkers. Bij Megelink / Partners / BV wordt iedereen als individu behandeld en gerespecteerd. Voor vrouwen en mannen zijn er gelijke kansen. Wij laten collega’s in hun waarde en erkennen hun verdiensten. Zij moeten in hun werk een gevoel van zekerheid en waardering ervaren, ook door een passende honorering. Wij moeten onze medewerkers in de gelegenheid stellen te voldoen aan hun gezinsverantwoordelijkheden. Daarnaast moeten zij zich vrij voelen om suggesties en klachten kenbaar te maken. Als directie moeten wij hen bekwaam leiding geven en rechtvaardig handelen. Deze veelomvattende bedrijfsfilosofie stelt onze medewerkers in staat de juiste beslissingen te nemen. In ons belang, maar ook in dat van onze opdrachtgevers.
.

Verantwoordelijk voor onze klanten

Wij moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Dit vereist dat wij voortdurend onderzoek doen naar en experimenteren met nieuwe ideeën. Hierdoor kunnen wij onze klanten innovatieve producten en diensten blijven bieden.

Wij moeten ook een gezonde winst maken om reserves op te bouwen voor ongunstige tijden. Bovendien moeten wij er steeds naar streven om onze kosten te verminderen, zodat wij voor onze klanten redelijke prijzen kunnen handhaven. Maar ook onze leveranciers en distributeurs moeten de gelegenheid hebben een redelijke winst te maken.

.

Verantwoordelijk voor onze samenleving

Wij voelen ons ook verantwoordelijk ten opzichte van de gemeenschap waarin wij leven en werken. Zo ervaren wij het als een plicht om het milieu zo veel mogelijk te ontzien. En ondersteunen waar mogelijk instanties die het welzijn stimuleren van onze maatschappij en het milieu.

.

Verantwoordelijk voor internationale ontwikkeling

Megelink / Partners / BV steunt het werk van NOTS. Deze organisatie wil zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
NOTS doet dit door ondernemende mensen in Nederland in de gelegenheid te stellen om ondernemende mensen in de derde wereld te steunen bij hun opleiding en bij het opzetten of uitbreiden van een eigen bedrijf.

Over Megelink / Partners / BV:

Megelink & Partners, uw partner voor websites, online communicatie en e-marketing voor de automobielbranche

Websites

Door onze unieke werkwijze maken wij op maat gemaakte websites voor de automobiel­branche.
Megelink & Partners, uw partner voor mobiele websites en Native Apps

Mobiel

Uw website ook geschikt maken voor smartphones en tablets? Wij verzorgen het voor u.
Megelink & Partners, uw partner voor online management applicaties voor de automobielbranche

Online applicaties

Onmisbare tools voor uw bedrijfsvoering en een extra service voor uw klanten.