Support      

Privacyverklaring & Cookies

Inleiding

Megelink en Partner BV (verder genoemd M&P) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

 

Wie is M&P?

M&P is de besloten vennootschap Megelink en Partners, kantoorhoudende te (3755 BX) Eemnes aan Bramenberg 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34177542. M&P is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door M&P de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt M&P jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor M&P persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens M&P voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door M&P worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Affiliate marketing

Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, E-mailadres, User-ID

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang / Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, E-mailadres, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, E-mailadres, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

M&P heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:


Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij M&P over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij M&P. Je kunt verzoeken dat M&P je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om M&P te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van M&P of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van M&P te verkrijgen. M&P zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat M&P je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door M&P

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. M&P zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat M&P een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien M&P je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat M&P verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan een M&P gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal M&P gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal M&P aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt M&P ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van M&P worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van M&P worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Welke cookies gebruikt M&P?

Functionele cookies

M&P maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.


Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt M&P gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan M&P verstrekt. M&P krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. M&P maakt gebruik van de analyticsdienst Google Analytics.

 

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

 


Affiliate cookies

M&P maakt gebruik van affiliate marketing. Wanneer je via een van onze affiliates op de website bent gekomen, dan kan het zijn dat die affiliate van ons een vergoeding krijgt. Om dat mogelijk te maken, gebruiken we affiliate cookies.


Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Youtube. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.


Tracking cookies

M&P maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

 

Via de website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen als je na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor M&P om jou op die andere website advertenties te tonen.

 

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door M&P alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

 

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan M&P voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

 

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

 

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop M&P je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop M&P jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Deze Privacyverklaring dateert van 15 mei 2018
Megelink & Partners, uw partner voor websites, online communicatie en e-marketing voor de automobielbranche

Websites

Door onze unieke werkwijze maken wij op maat gemaakte websites voor de automobiel­branche.
Megelink & Partners, uw partner voor mobiele websites en Native Apps

Mobiel

Uw website ook geschikt maken voor smartphones en tablets? Wij verzorgen het voor u.
Megelink & Partners, uw partner voor online management applicaties voor de automobielbranche

Online applicaties

Onmisbare tools voor uw bedrijfsvoering en een extra service voor uw klanten.